Leda hästen

Fy tusan tänker ni då jag säger att jag tänkte köra lite ledövningar och så men det har mycket till grund för resten av det jag tänkt skriva om. Mycket av det jag skriver har jag själv fått gå igenom på NH kurser och står även i böcker. Men vi startar och då från grunden!
 
 
Försök förstå hur hästen tänker och fungerar. Lär dig att kommunicera med hästen, den kommer aldrig att respektera dig om den inte förstår vad du menar. Du ska visa att du är ledaren och vara en god sådan också.
Hästen som aldrig kompromissar när det gäller att ge äkta förtroende, lojalitet och kärlek. Den känner av  sin omgivning hela tiden och finner den egenskaper som är främmande, blir den misstänksam eller möjligen nyfiken. Det är omöjligt att känslomässigt lura en häst. 
 
Var ska hästen vara?
Man kan leda hästen framför,bakom eller bredvid sig, (med ögat vid axeln). Vilket man väljer beror på omgivning och det mentala läget men att lufsa efter sin ledare är också att gömma sig och om inte hästen kan ledas vid axeln så ska den av säkerhetsskäl inte heller gå bakom och definitivt inte framför. Vill man att hästen skall koppla av och vila låter man den gå bakom. Vill du stärka hästen mentalt låter du den gå före (säkerhetsvarning) men har du en känsla av att hästen bestämmer så är den för långt fram.
 
En Metod jag lärt mig:
Metoden är som med allting annat vad gäller att utbilda hästar nämligen att skapa två platser: en bekväm och en obekväm.

I grund-ledövningar är axelläget den behagliga och bekväma platsen för hästen. Allt annat skall vara obekvämt. Att göra det behagligt för hästen är lika med att låta den vara helt ifred; ingen påverkan från grimskaftet, inget dalt, inget godis, möjligen en positiv förstärkning med ord eller hand.
Att göra det obekvämt är svårare därför att du måste anpassa obehaget till varje situation. Skalan på obehag sträcker sig från en harkling till ett knä i bogen eller till och med ett rapp med grimskaftet. Ökningen av obehag från det snällaste till det skarpaste skall ske inom ca 5 sekunder. 

----------------

Utrustning jag änvänder:

Repgrimma (Bäst)

Grimskaft 3m långt

Handskar

------------

Ställ dig dig framför hästen med ansiktet och blicken mot den. Snällaste hjälpen, kroppspråket ska du änvända dig av dvs. ett steg bakåt blir kom till mig och ett steg framåt blir flytta dig.

Gå fram, rygga och stanna ska vi först gå igenom! (Kopierad ur mina kurspapper)

Gå fram: Ställ dig 2-3 m framför och mot hästen. Gör dig liten, backa lite, titta ner och tag hem på grimskaftet. Så fort hästen bara tänker framåt släpper du på linan. Händer ingenting gör du det lite mer obehagligt genom att ta hem på linan men kom ihåg att hela tiden ge eftergift så fort du känner en tanke eller rörelse framåt från hästen. Beröm med hand och röst när hästen är hos dig (ej närmare än 50cm [se nedan under stanna]), se inte hästen i ögonen (bekväma platsen).
Ryggning:  (samma princip som ovan fast tvärt om) Gör dig stor och dominant och kanske hotfull; se hästen i ögonen och tag ett litet steg framåt och om inget händer viftar du med grimskaftet. Är hästen ”på dig" så dunka den på bogen med knytnäven och sker inget ändå så ge den ett knä eller ett lätt rapp med grimmskaftet.. Har du en häst som kan tänkas sparka eller bita så gör du övningen med distans och använder enbart grimskaftet (skaka, rappa). Det viktiga är att ökningen av obehag sker ganska snabbt och om möjligt intuitivt men inte i ilska. I början behöver eftergiften inte vara sekundsnabb men så fort hästen ryggar lite på små tecken så återgår du till normal eftergift dvs. slutar med obehaget inom en sekund.
Stanna: Precis som med ”gå fram” och ”rygga” så är första hjälpen din egen kropp. Låt hästen gå fram enligt ovan; stanna, sträck upp dig och se hästen i ögonen, behövs det så visa en handflata. Stannar inte hästen så påbörja en ryggning enligt ovan men avbryt så snart hästen står still. Släpp ned grimskaftet, andas ut och titta ned.

Nu ska vi leda:

Nu ska hästen vara i axelläge. Är den för långt fram så skakar du på grimskaftet eller kör du en hel ryggning enligt ovan.
Är den för långt bak markerar du med grimskaftet att du vill få fram den. Är du osäker på hästen så gå tillbaka till övningarna: Gå fram, rygga och stanna. Annars provar du att få fram hästen genom att slå dig själv lätt på ryggen med grimskaftet eller bakåt-rikta en fot mot hästen,utan att beröra den, eller, bakom din egen rygg, klippa till med grimskaftet på hästen samtidigt som du ändrar riktning från hästen och går vidare.

Stannar inte hästen när du stannar så skakar du linan. Hjälper inte det så kör du en hel ryggningsövning enligt ovan, utan ilska.

 

Låt hästen vara ifred då den gör rätt :)


Before we start!

Lite tänkvärt innan vi startar med övningar och så. Detta fick jag höra flera gånger på första NH kursen jag var på så för detta vidare till er :)
 

RSS 2.0